Επικεφαλής εταίρος

Το Ιταλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για την Ισπανία στη Μαδρίτη (CCIS) είναι μια ισπανική ένωση που γεννήθηκε χάρη σε Ισπανούς και Ιταλούς επιχειρηματίες για την προώθηση των διμερών τους σχέσεων, κυρίως στον οικονομικό τομέα, με σκοπό την ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας. Η CCIS είναι μια ιδιωτική και μη κερδοσκοπική ένωση που εργάζεται ενεργά για την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων στην Ευρώπη, ιδίως μέσω της προώθησης των διμερών σχέσεων μεταξύ της ιταλικής και της ισπανικής αγοράς. Η CCIS δραστηριοποιείται από το 1914 σε όλη την ισπανική επικράτεια, έχει την έδρα της στη Μαδρίτη, με αντιπροσωπείες στη Βαλένθια, το Βίγκο και τη Σεβίλλη, και με εδαφικές αντιπροσωπείες στο Burgos, τη Santa Cruz de Tenerife, τη La Coruña και το Oviedo. Το CCIS έχει επίσης αναγνωριστεί επίσημα από την ιταλική κυβέρνηση από το 1970. Το CCIS συμβάλλει σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα, χάρη στην παρουσία, στο πλαίσιο της θεσμικής του οργάνωσης, ενός τμήματος που ειδικεύεται στα ευρωπαϊκά προγράμματα, το οποίο υποστηρίζεται από τα τμήματα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των προγραμμάτων (όπως το τμήμα κατάρτισης, το τουριστικό γραφείο, το τμήμα επικοινωνίας και το τμήμα εκδηλώσεων και διαχείρισης. Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο και υπεύθυνο για την προετοιμασία των προτάσεων και για τη διαχείριση, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την οικονομική αναφορά των έργων.

Λοιποί εταίροι της κοινοπραξίας

FVB S.R.L.

Η FVB γεννήθηκε το 2013 στην Ανκόνα ως “πιστοποιημένη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων” που είναι εξουσιοδοτημένη να προωθεί τη γέννηση και την ανάπτυξη καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων (η FVB – The Hive είναι πιστοποιημένη θερμοκοιτίδα σύμφωνα με το DL n. 179/2012 που μετατράπηκε με το νόμο 221/2012). Ως εκ τούτου, το FVB – The Hive ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων βοηθώντας τα να ξεκινήσουν και να αναπτυχθούν, προσφέροντας διοικητικές, οργανωτικές υπηρεσίες και βοήθεια στην προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων συνδέοντας τις νεοσύστατες επιχειρήσεις με επιχειρηματικά κεφάλαια. Το FVB – The Hive διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εξειδικευμένων υπηρεσιών που μοιράζονται οι εγκατεστημένες νεοσύστατες επιχειρήσεις, όπως: μια προηγμένη κατάρτιση για την ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας επιχειρηματιών με διαχειριστικές δεξιότητες σε βάθος χρόνου- συντονισμένες δράσεις προώθησης και μάρκετινγκ, ανάλυση και διαχείριση ολοκληρωμένων σχεδίων- κοινές βάσεις δεδομένων, συμφωνίες με το πιστωτικό σύστημα, ευκαιρίες χρήσης ερευνητικών εργαστηρίων και τεχνολογικών πλατφορμών.

COOPÉRATION BANCAIRE POUR L’EUROPE

“Η Coopération Bancaire pour l’Europe είναι ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικών Συμφερόντων (ΕΟΟΣ) με έδρα τις Βρυξέλλες, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε το 1992 από μια ομάδα ευρωπαϊκών τραπεζών. Η CBE έχει 10 μέλη από 3 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών τραπεζών και εμπορικών επιμελητηρίων, προσεγγίζοντας έτσι ένα μεγάλο δίκτυο τραπεζών, ΜΜΕ και οικονομικών ενώσεων από όλη την Ευρώπη. Στόχος του CBE είναι να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020″, παρέχοντας στα μέλη του και στους πελάτες τους πληροφορίες και υποστήριξη για τη σωστή κατανόηση των πολιτικών και στρατηγικών της ΕΕ. Ο τελικός στόχος του CBE είναι η υποστήριξη των καινοτόμων ΜΜΕ στην πρόσβαση στην αγορά και τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Το CBE υλοποιεί διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και τις δημόσιες αρχές να αναπτύξουν διαδικασίες διεθνοποίησης και να αποκτήσουν πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ. Τέτοιες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν: Παρακολούθηση των κανονισμών της ΕΕ σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς, Διοργάνωση θεματικών συνεδρίων και σεμιναρίων, Έκδοση εγχειριδίων και οδηγών σχετικά με ευρωπαϊκές και διεθνείς ευκαιρίες χρηματοδότησης, Εκπόνηση προτάσεων έργων και εκτέλεση διαχείρισης έργων, υποστήριξη των ΜΜΕ και των μεγάλων βιομηχανιών στην πρόσβαση σε διαγωνισμούς της ΕΕ. Η CBE διαθέτει μακροχρόνια εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, πολιτικών και στρατηγικών της ΕΕ. Επιπλέον, η CBE συμμετείχε σε διάφορα έργα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από την ΕΕ”.

SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION
LIMITED

To Ερευνητικό Κέντρο SYNTHESIS είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός υλοποίησης έργων κοινωνικού αντικτύπου, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης των μεταναστών και της κοινωνικής ένταξης. To SYNTHESIS, ο ηγετικός οργανισμός της Κύπρου στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία, λειτουργεί το «Hub Nicosia», ένα χώρο συνεργατικής εργασίας και μια κοινότητα οργανισμών με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Σε έναν κόσμο που περιβάλλεται από συγκρούσεις και αποκλεισμούς πολλών μορφών, το SYNTHESIS φιλοδοξεί να συμμετάσχει σε δράσεις που βελτιώνουν τις ζωές μεμονωμένων ατόμων, ενισχύουν την κοινωνική ένταξη και συμβάλλουν σε ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον, για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

EUROPOS SOCIALINIS VERSLUMO UGDYMO IR
INOVATYVIU STUDIJU INSTITUTAS

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμων Μελετών (ESI) ιδρύθηκε το 2010 και είναι αφιερωμένο στην στην παροχή μη οικονομικής επιχειρηματικής υποστήριξης: καινοτόμες και αποκλειστικά βιωματικές μέθοδοι κατάρτισης, καθοδήγηση, συμβουλευτική, δημιουργία στρατηγικής και ανάπτυξη της βιώσιμης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της ενδοεπιχειρηματικότητας.
Το ESI είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επικεντρώνεται στο να επιταχύνει την παγκόσμια, βασισμένη στην καινοτομία, επιχειρηματικότητα υψηλού αντίκτυπου. Το ESI επικεντρώνεται σε ευκαιρίες που καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει θετικά την κοινωνία και δημιουργεί οφέλη για το κοινό μέσω καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, τη δημιουργία στρατηγικών μάρκετινγκ και την ανάπτυξη βιώσιμων και υπεύθυνων επιχειρηματικών μοντέλων. . Από το 2010 παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κατάρτισης, συμβουλευτικής και υποστήριξης σε άτομα και οργανισμούς στον ιδιωτικό, δημόσιο και μη κυβερνητικό τομέα. Αποστολή του ESI είναι να φέρει σε παγκόσμιο επίπεδο αλλαγή μέσω της μάθησης και της ανάπτυξης και να επιταχύνει την επιχειρηματικότητα για να τερματιστεί η παγκόσμια φτώχεια και να προστατευθεί ο πλανήτης. Οραματίζεται έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι είναι αρχιτέκτονες του μέλλοντός τους.

FONDAZIONE EDULIFE ONLUS

Το Ερευνητικό Ίδρυμα Edulife αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου αφιερωμένου στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, το οποίο είναι παρόν σε 131 χώρες, με πάνω από 4000 ενεργά έργα. Αποστολή τους είναι να οδηγήσουν τους νέους της περιοχής, τους εκπαιδευτικούς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια Βίου Μάθηση, τους εκπαιδευτές και τους προπονητές, το προσωπικό σε οργανισμούς νεολαίας και εκπαίδευσης προς την υλοποίηση των επαγγελματικών και προσωπικών στόχων της ζωής τους. Επικεντρώνονται στην παιδαγωγική έρευνα, στην καινοτομία των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή τεχνολογικών υποδομών μάθησης (τεχνητή νοημοσύνη, εικονική τάξη, επαυξημένη μάθηση, παιχνιδοποίηση, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης), στην ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για την κατάρτιση με βάση μεθοδολογίες διαχείρισης, διδασκαλίας και αξιολόγησης της μάθησης.

DOMSPAIN SLU

“Το DomSpain είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης που δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ξεκίνησε το 2008 από μια ομάδα δασκάλων και εκπαιδευτικών που πίστευαν ότι η εκπαίδευση και η μάθηση είναι μια πολύ πιο βιωματική διαδικασία από αυτή που προσφέρει το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, και σήμερα έχει γίνει ένας κόμβος και ένα δίκτυο εκπαιδευτών, καθηγητών, μαθητών, επιχειρηματιών και, γενικά, επαγγελματιών που θεωρούν την εκπαίδευση ως μια συνεχή, δια βίου διαδικασία, προσβάσιμη σε όλους.

Το DomSpain προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες όχι μόνο στην στενότερη κοινότητά μας, αλλά και σε εθνικούς και διεθνείς δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς- πάντα με το όραμα να ενδυναμώνει τα άτομα και τους οργανισμούς να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ικανότητες και τεχνογνωσία για να βρουν τους πόρους που χρειάζονται για να εκπληρώσουν τις προσωπικές ή επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Για τον σκοπό αυτό, έχουν δημιουργήσει ένα τοπικό κέντρο κατάρτισης που προσφέρει μαθήματα κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο, διαδικτυακά και μικτά. Η ομάδα μας αποτελείται από περισσότερους από 40 εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και λειτουργούς νεολαίας, μεταφραστές, εμπειρογνώμονες ΤΠΕ. Ετησίως εμπλέκουμε στις δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης πάνω από 1400 μαθητές από όλη την επαρχία και περίπου 200 διεθνείς μαθητές.”