ΑΡΧΙΚΗ2023-04-19T14:10:11+00:00

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Πρόγραμμα

Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι πολύ λιγότερες σε σύγκριση με τους άνδρες στην ΕΕ. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μιας μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Σεπτέμβριο του 2014 με ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 8 Μαρτίου 2022 στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς πώς το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται στον επιχειρηματικό τομέα έχει παραμείνει στατικό (30% το 2008, 31% το 2014 σε μια τιμή που εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από 33% στις αρχές του 2022).

Οι αιτίες είναι πολλαπλές.

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί βασικό παράγοντα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και, ως εκ τούτου, διστάζουν να υποβάλουν αιτήσεις στις οποίες φοβούνται ότι θα αποτύχουν. Τέλος, δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς η αγορά χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων και αυτό που υπάρχει είναι πιο πολύπλοκο σε σύγκριση με την επικρατούσα χρηματοδότηση.

Το SCALE-UP θέλει να προωθήσει την απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων από τις γυναίκες επιχειρηματίες (νυν και μέλλουσες) που ενδιαφέρονται για κοινωνικούς τομείς, μέσω της συμμετοχής στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών που τις υποστηρίζουν (εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και προπονητές επιχειρήσεων).
Συγκεκριμένα, θέλει να τις υποστηρίξει στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στο να καταστήσει τις επιχειρήσεις τους βιώσιμες/ανταγωνιστικές στις αγορές εργασίας, ευαισθητοποιώντας τις γυναίκες για τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν στη λειτουργία/έναρξη κοινωνικών επιχειρήσεων.

Τα τελευταία νέα από το πρόγραμμα

Kick-Off Meeting in Madrid

Your Content Goes Here 10th January 2023 On the 10th of January 2023, the partnership was hosted by our project coordinator Italian Chamber of Commerce and Industry for Spain in Madrid in its beautiful[...]

Go to Top