Projekto koordinatorius

Ispanijos prekybos ir pramonės rūmai Madride (CCIS) yra Ispanijos asociacija, kuri buvo įkurta Ispanijos ir Italijos verslininkų dėka, siekiant puoselėti dvišalius santykius, visų pirma ekonomikos srityje, ir skatinti verslumą. CCIS yra privati ir pelno nesiekianti asociacija, aktyviai siekianti plėtoti ekonominius santykius Europoje, ypač skatindama dvišalius Italijos ir Ispanijos rinkų santykius. Nuo 1914 m. visoje Ispanijos teritorijoje veikiančios CCIS būstinė yra Madride, delegacijos – Valensijoje, Vigo ir Sevilijoje, o teritorinės atstovybės – Burgoso, Santa Krus de Tenerifės, La Korunjos ir Ovjedo miestuose. Nuo 1970 m. CCIS oficialiai pripažįsta ir Italijos vyriausybė. CCIS prisideda prie įvairių sričių, susijusių su Europos politika ir programomis, nes jos institucinėje struktūroje yra Europos projektų skyrius, kuriam padeda už projektų vykdymą atsakingi skyriai (pavyzdžiui, Mokymo skyrius, Turizmo biuras, Komunikacijos skyrius ir Renginių ir valdymo skyrius). Darbuotojai yra kvalifikuoti ir atsakingi už pasiūlymų rengimą ir projektų valdymą bei rengimą, vertinimą ir finansines ataskaitas.

Kiti projekto partneriai

FVB S.R.L.

FVB įkurta 2013 m. Ankonoje kaip „sertifikuotas verslo inkubatorius”, kuriam pavesta skatinti inovatyvių startuolių kūrimąsi ir plėtrą (FVB – The Hive yra sertifikuotas inkubatorius pagal DL Nr. 179/2012, pakeistą įstatymu Nr. 221/2012). Todėl „FVB – The Hive” buvo įkurtas siekiant teikti paslaugas naujai įkurtoms verslo įmonėms, padedant joms pradėti veiklą ir augti, teikiant administracines, organizacines paslaugas ir pagalbą rengiant verslo planus, sujungiant pradedančiąsias įmones su rizikos kapitalu. FVB – The Hive turi integruotą kvalifikuotų paslaugų rinkinį, kuriuo dalijasi su besikuriančiais startuoliais, įskaitant: pažangų mokymą, kad ilgainiui būtų išugdyta nauja verslininkų klasė, turinti vadybos įgūdžių; koordinuotus reklamos ir rinkodaros veiksmus, integruotų projektų analizę ir valdymą; bendras duomenų bazes, susitarimus su kreditavimo sistema, galimybes naudotis mokslinių tyrimų laboratorijomis ir technologijų platformomis.

COOPÉRATION BANCAIRE POUR L’EUROPE

Coopération Bancaire pour l’Europe yra Briuselyje įsikūrusi Europos ekonominių interesų grupė (EEIG), kurią 1992 m. finansavo grupė Europos bankų. CBE turi 10 narių iš 3 Europos šalių, įskaitant Europos bankus ir prekybos rūmus, todėl ji gali pasiekti didelį bankų, MVĮ ir verslo asociacijų tinklą iš visos Europos. CBE turi 10 narių iš 3 Europos šalių, įskaitant Europos bankus ir prekybos rūmus, todėl pasiekia didelį bankų, MVĮ ir ekonominių asociacijų iš visos Europos tinklą. CBE siekia skatinti ekonominę plėtrą Europoje ir prisidėti prie strategijos „Europa 2020” tikslų įgyvendinimo, teikdama savo nariams ir jų klientams informaciją ir paramą, kad jie galėtų tinkamai suprasti ES politiką ir strategijas. Galutinis CBE tikslas – padėti novatoriškoms MVĮ patekti į ES rinką ir gauti finansavimą. CBE vykdo keletą iniciatyvų, kuriomis siekiama padėti Europos MVĮ ir valdžios institucijoms plėtoti internacionalizacijos procesus ir gauti ES lėšų. Tokios iniciatyvos apima: ES reglamentų konkrečiose teminėse srityse stebėsena; teminių konferencijų ir seminarų organizavimas; Europos ir tarptautinio finansavimo galimybių vadovų ir gidų leidyba; Projektų pasiūlymų rengimas ir projektų valdymas, parama MVĮ ir didelėms pramonės įmonėms, kad jos galėtų dalyvauti ES konkursuose. CBE turi ilgametę patirtį ekonominės plėtros, ES politikos ir strategijų srityje. CBE turi ilgametę patirtį ekonominės plėtros, ES politikos ir strategijų srityje.

SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION
LIMITED

SYNTHESIS tyrimų ir švietimo centras yra novatoriška organizacija, kurianti ir įgyvendinanti socialinį poveikį turinčius mokslinių tyrimų ir švietimo projektus. SYNTHESIS yra Kipro lyderis socialinių inovacijų ir socialinio verslumo srityje; jis įkūrė „Hub Nicosia” – socialinių inovacijų centrą, kuriame įsikūrę ir remiami verslininkai ir organizacijos, vykdančios socialinę misiją. Pasaulyje, kurį supa įvairių formų konfliktai ir atskirtis, SYNTHESIS siekia dalyvauti veiksmuose, kurie gerina atskirų žmonių gyvenimą, didina socialinę įtrauktį ir prisideda prie ekologiškos ir tvarios žmonių ir planetos ateities.

EUROPOS SOCIALINIS VERSLUMO UGDYMO IR
INOVATYVIU STUDIJU INSTITUTAS

Europos socialinio verslumo ir inovatyvių studijų institutas (ESI) buvo įkurtas 2010 m. ir teikia nefinansinę paramą verslui: inovatyvius ir išskirtinai patyriminius mokymo metodus, mentorystę, konsultavimą, strategijos kūrimą ir tvaraus bei socialinio verslumo ir intraverslumo vystymą.
ESI yra pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas – spartinti pasaulinį, inovacijomis grindžiamą poveikio verslumą. ESI daugiausia dėmesio skiria galimybėms parodyti, kaip ji daro teigiamą poveikį visuomenei ir kuria naudą visuomenei per inovatyvius mokymo metodus, priežasties rinkodaros strategijų kūrimą ir tvaraus bei atsakingo verslo modelius. . Nuo 2010 m. ESI teikia aukščiausios kokybės mokymo, konsultavimo ir paramos paslaugas asmenims ir organizacijoms privačiame, viešajame ir nevyriausybiniame sektoriuose. ESI misija – pasauliniu mastu skatinti pokyčius pasitelkiant mokymąsi ir vystymąsi bei spartinti verslumą. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame visi žmonės yra savo ateities architektai.

FONDAZIONE EDULIFE ONLUS

Edulife Research Foundation priklauso pasauliniam švietimo ir mokymo tinklui, veikiančiam 131 šalyje ir įgyvendinančiam daugiau kaip 4000 aktyvių projektų. Jų misija – vesti vietos jaunimą, aukštojo mokslo, suaugusiųjų mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą pedagogus, instruktorius ir trenerius, jaunimo ir švietimo organizacijų darbuotojus profesinių ir asmeninių gyvenimo tikslų įgyvendinimo link. Daugiausia dėmesio jie skiria pedagoginiams tyrimams, mokymo ir mokymosi procesų inovacijoms, technologinės mokymosi infrastruktūros (dirbtinis intelektas, virtuali klasė, papildytas mokymasis, žaidybinimas, e. mokymosi platformos) kūrimui ir diegimui, skaitmeninio mokymo turinio kūrimui, pagrįstam valdymo, mokymo ir mokymosi vertinimo metodikomis.

DOMSPAIN SLU

DomSpain yra nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu veikiantis švietimo ir mokymo centras. Įkurtas 2008 m. grupės mokytojų ir pedagogų, kurie tikėjo, kad švietimas ir mokymasis yra daug labiau patirtinis procesas nei formaliojo švietimo sistemos teikiamas, dabar jis tapo centru ir tinklu, vienijančiu instruktorius, mokytojus, besimokančiuosius, verslininkus ir specialistus, kurie mano, kad švietimas yra tęstinis, visą gyvenimą trunkantis ir visiems prieinamas procesas.

DomSpain siūlo įvairias paslaugas ne tik artimiausiai bendruomenei, bet ir nacionaliniam bei tarptautiniam viešajam ir privačiajam sektoriams; visada siekiama suteikti asmenims ir organizacijoms galimybę įgyti reikiamų įgūdžių, kompetencijų ir žinių, kaip rasti išteklių, reikalingų asmeniniams ar profesiniams siekiams įgyvendinti. Tuo tikslu jie įsteigė vietinį mokymo centrą, kuriame siūlomi tiesioginiai, internetiniai ir mišrūs mokymo kursai. Mūsų komandą sudaro daugiau kaip 40 pedagogų, psichologų, socialinių ir su jaunimu dirbančių darbuotojų, vertėjų, IRT specialistų. Kasmet mūsų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo veikloje dalyvauja daugiau kaip 1400 mokinių iš visos provincijos ir apie 200 tarptautinių mokinių.